fbpx
May 12, 2021

👉 ШЭЙР ХИЙНЭ ҮҮ👍

👉 ШЭЙР ХИЙНЭ ҮҮ👍

Нийслэл хотод саналаа өгсөн сонгогчдын хувь 23% байгаа бол орон нутагт 26% тай байна…